សំលេងខ្សែទឹកហូរ – Moto Camping and Cooking Bamboo #Kawasakiw800

0
Share
Copy the link

សំលេងខ្សែទឹកហូរ – Moto Camping and Cooking Bamboo #kawasakiw800
ចាកចេញពីអ៊ូអរ ទំលាក់ចោលនូវភាពតានតឹងមួយរយះ បំពេញថាមពលជីវិតឡើងវិញជាមួយធម្មជាតិ
ចៅមាណពសំរាកបោះតង់ – សំលេងខ្សែទឹកហូរ
#Chavmeanup

source

30 thoughts on “សំលេងខ្សែទឹកហូរ – Moto Camping and Cooking Bamboo #Kawasakiw800

  1. Most of the people like talking video and there is me who love this kind of video. calm, quiet and peacefully!!! keep going brother …

  2. This vdo is so peaceful and refreshing to watch. I wish I could experience this once in a lifetime<3 Great Job Brother

  3. I feel relaxed and enjoy when watching your video, it's a good inspiring video because I want to be a YouTuber like you bro thank you.

  4. រឿងកាហ្វេណេលព្រឹកមិនទៅព្រៃរឺនៅoffice ទេអត់ដាច់ទេបង

  5. welcome back idol quality video
    ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលពេលបងថតប្លង់ចឹងទៅប្លែកម៉្យាងបើមិនចាប់អរម្មណ៍មិនស្គាល់ទេ

  6. វិដេអូ គុណភាពល្អណាស់បងដុកទ័រ …. ស្រឡាញ់ទេសភាពបែបនេះណាស់ 😍😍😍

Comments

Your email address will not be published.